Døgnvagt: +45 5853 1114

Ventilation

<
Ventilation

Ventilation

Vi tilbyder forskellige former for ventilation i samarbejde med en underentreprenør.
For eksempel har vi erfaring med:

• Industriventilation – vi tilbyder energirigtige løsninger, der er tilpasset kundens behov. Vi leverer anlæg
i forbindelse med nybygning, ombygning eller renovering.

Vi leverer komplette systemer til blandt andet produktionshaller og til renrum i medicinalindustrien.

• Procesventilation – vi leverer udsugningsanlæg med balancerede indblæsningssystemer til produktionsanlæg, der afgiver meget støv. Vi leverer filteranlæg til opsamling af frafiltrerede materialer.

• Komfortventilation – i forbindelse med renovering og nybygning leverer vi indeklimaanlæg til f. eks.
boliger, kontorer, skoler, institutioner og sygehuse.

• Storkøkken-ventilation – vi leverer ventilationssystemer med bl.a. emhætter og styret indblæsning
og temperatur.

Vi fokuserer på, at kundens anlæg er optimeret og justeret, så energiforbruget er så lavt som muligt. Igennem løbende vedligehold sikrer vi, at kundens anlæg har effektiv ydelse og høj driftssikkerhed.

Undermenu